Арматурни заготовки

Изработка и доставка на изделия от стомана за армиране на стоманобетонни конструкции, съгласно всички действащи норми и стандарти, по предоставени от клиента проекти. Арматурната заготовка се изработва в производствен цех оборудван от EVG Aвстрия, прилагайки напълно автоматизирана технология.

Научете повече

Армировъчната стомана за носещи стоманобетонни конструкции е оребрена, заваряема, във вид на пръти, изправена от кангали, заварени мрежи и скелети, без специално покритие. Произвежданата в Република България армировъчна стомана се изготвя в съответствие с евростандартите, които се разглеждат като спецификации за производството на стомана В500 и В235.  Детайлното изпълнение на огънатите елементи и прецизното им обознааване с етикети спомагат за бързо и точно монтиране на арматурата.

Полезно видео за арматурната заготовка и целия процес, можете да видите тук.

Категория: