Армировка шлиц стени

Изработка и доставка на изделия от заваряема стомана за армиране на шлицови стени по готови технически проекти, съгласно всички действащи норми и стандарти.

Научете повече

Шлицовите стени са изливни стоманобетонни стени, основно поемащи земния и хидростатичния натиск от различни постоянни, извънредни и сеизмични въздействия. Шлицовите стени са стоманобетонни стени, изляти в предварително изкопани „шлици“ в почвата, като устойчивостта на стените на шлиците се осигурява с бентонитна суспензия. Изкопаването на шлиците се осъществява с помощта на грейдер. След достигане на необходимата дълбочина се поставя армировъчния скелет и ламелата се бетонира.

Едно много полезно видео за този процес, можете да видите тук.

Категория: