Метални конструкции

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на стоманени конструкции подходящи за промишлени, търговски и административни сгради. Производството се осъществява по готови технически проекти придружени с КМД чертежи предоставени от клиента или подготвени от нашия екип. Елементите на металните конструкции се изработват в производствената база на фирмата, която разполага с необходимата за това техника и екипи от профилирани специалисти.

Научете повече

Приложението на стоманените конструкции в строителството се обуславя както с конкурентните предимства на стоманата като конструктивен материал, така и с точността на предварително произведените елементи. В производствения процес ефективно се прилагат съвременни цифрово управляеми системи (CNC) и оборудване KALTENBACH.

Интересно и много полезно видео за този процес, можете да видите на този адрес.

Категория: