Метални конструкции

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на стоманени конструкции подходящи за промишлени, търговски и административни сгради. Производството се осъществява по готови технически проекти придружени с КМД чертежи предоставени от клиента или подготвени от нашия екип. Елементите на металните конструкции се изработват в производствената база на фирмата, която разполага с необходимата за това техника и екипи от профилирани специалисти.

Научете повече

Приложението на стоманените конструкции в строителството се обуславя както с конкурентните предимства на стоманата като конструктивен материал, така и с точността на предварително произведените елементи. В производствения процес ефективно се прилагат съвременни цифрово управляеми системи (CNC) и оборудване. Проектирането на стоманени конструкции се основава на Еврокод 3(БДС EN 1993). Той се базира на изискванията и принципите за сигурност и експлоатационна надеждност на конструкциите, изложени в БДС EN 1990. Регламентирани са процедурите за контрол при производството, изпълнението и управление на качеството в съответствие с БДС EN 1090-2 – “Tехнически изисквания за изпълнение на стоманени конструкции“.

Интересно и много полезно видео за този процес, можете да видите на този адрес.

Категория: