Проектирането на стоманени конструкции се основава на Еврокод 3(БДС EN 1993). Детайлното проектиране, включващо и производствените чертежи има съществено влияние върху стойността на изпълнението им. Нашият екип от професионалисти е на ваше разположение.